Głównym obszarem naszej aktywności są skoordynowane działania public affairs (PA) oraz public relations (PR), prowadzone na rzecz sektora organizacji branżowych, w obsłudze których się specjalizujemy.Zanim podejmiemy współpracę, przygotowujemy naszym klientom analizę, na podstawie której powstają opracowane przez nasz zespół wnioski i rekomendacje działań. Otrzymują oni indywidualną strategię dostosowaną do oczekiwań, potrzeb oraz możliwości. W swojej praktyce uwzględniamy wpływ wszystkich środków przekazu na kształtowanie opinii publicznej.
Promujemy rozwiązania prawne w oparciu o najwyższe standardy, uwzględniając specyfikę danej branży.
Komunikujemy się z otoczeniem i zdobywamy informacje, budujemy poparcie prezentując rozwiązania wraz z solidną argumentacją - antycypujemy przyszłość, by przełożyć ją na rzeczywistość. Nasi doradcy to eksperci z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym zarówno w Polsce jak i poza granicami, zarówno w rzecznictwie interesów jak i public relations.


w naszych działaniach:  • analizujemy dotychczasowe zmiany,
  • pomagamy w kreowaniu celów,
  • budujemy strategię wraz z argumentacją,
  • komunikujemy się z mediami,
  • budujemy koalicje wokół tworzonych rozwiązań,
  • angażujemy liderów opinii,
  • monitorujemy decyzje podejmowane przez decydentów i oceniamy ich wpływ na rynek,
  • edukujemy opinię publiczną,
  • angażujemy lokalne społeczności z uwzględnieniem lokalnej i/lub branżowej specyfiki rynku,
  • zapewniamy transparentną współpracę z instytucjami publicznymi.

USŁUGI

Dla naszych klientów świadczymy następujące usługi:

analizę otoczenia wraz z wnioskami i rekomendacjami działańanalizę otoczenia wraz z wnioskami i rekomendacjami działań Monitorowanie procesów legislacyjnychMonitorowanie procesów legislacyjnych Monitoring medialnyMonitoring medialny opracowanie i realizację strategii PAopracowanie i realizację strategii PA
opracowanie i realizację strategii PR wspierającej działania PAopracowanie i realizację strategii PR wspierającej działania PA Koordynacja działań PR/PAKoordynacja działań PR/PA Zarządzanie sytuacjami kryzysowymiZarządzanie sytuacjami kryzysowymi
Podejmujemy wyzwania oparte wyłącznie o etykę biznesową, wspierające efektywny dialog społeczny, prowadzący do zrównoważonego rozwoju państwa.

KONTAKT


FISHERMEN Sp. z o.o.

   ul. Adama Mickiewicza 9 lok. 4U
01-517 Warszawa
   tel. 22 279 49 12
   e-mail: biuro@fishermen.pl